Nasza strategia dla zapewnienia bezpiecznych miejsc pracy 

 

Zobowiązanie się do bezpieczeństwa (procesów) jako część kultury firmowej 

We wszystkich przedsiębiorstwach Grupy VTU istnieją skutecznie działające organizacje troszczące się o ochronę pracowników i dysponujące dobrze wyszkolonym personelem odpowiedzialnym za wszystkie stanowiska kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa. Stałym elementem w ramach realizacji projektów naszych klientów jest ewaluacja stanowisk pracy oraz ocena zagrożeń. Szczególne wymagania w zakresie bezpieczeństwa są poddawane ocenie w porozumieniu z naszymi klientami, a wszyscy uczestnicy projektu zostają odpowiednio przeszkoleni.

 

Rozpoznawanie i zrozumienie zagrożeń oraz ryzyka, rozwijanie świadomości bezpieczeństwa 

Przeprowadzenie udokumentowanego szkolenia BHP nie jest dla nas wystarczające. Kwestia bezpieczeństwa pracy jest nieustannie obecna w naszej wewnętrznej komunikacji, aby wszyscy pracownicy mieli świadomość możliwych zagrożeń oraz sposobu zachowania zwiększającego poziom bezpieczeństwa. Sytuacje niebezpieczne oraz takie, w których o mały włos nie doszło do  wypadku, są zgłaszane i analizowane, a następnie odpowiednie informacje są udostępniane pracownikom.

 

Skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz gromadzenie doświadczeń i pomysłów usprawnień w celu zapobiegania wypadkom 

Incydenty ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa są niezwłocznie badane, a ich przyczyny analizowane.

Nasze oddziały, które pracują dla klientów z branży chemicznej, posiadają certyfikat SCC potwierdzający skuteczność naszego systemu zapewnienia bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska.

 

Kontakt:

Daniel Sandholzer

Head of Corporate EHS & Sustainability

+43 732 77 64 22

sustainability@vtu.com