Niezależnie od tego, czy chodzi o nowe, czy o modernizowane linie produkcyjne,

używając najnowszych technologii cyfrowych można zwiększyć jakość i wydajność. Dotyczy to zarówno małych jednostek, których parametry można poprawić dzięki analizom danych, jak również optymalizacji mocy produkcyjnych, łańcuchów dostaw i zbytu w skali koncernu.

 

Dzisiaj jest dostępnych wiele nowych technologii, które można zastosować w nowoczesnych urządzeniach, jak np.:

  • IIoT (Industrial Internet of Things - przemysłowy Internet rzeczy)
  • Edge Computing (przetwarzanie brzegowe) 
  • Advanced Process Control (zaawansowane sterowanie procesem), Automatic Process Optimization (automatyczna optymalizacja procesu)
  • Data Analytics (analityka danych) i Machine Learning (uczenie maszynowe)
  • technologie komunikacyjne takie jak 5G, przemysłowe Wi-Fi, TSN (Time-Sensitive Networking - mechanizmy sieciowe wrażliwe na czas)
  • skanowanie laserowe, 3D i Augmented Reality (rzeczywistość rozszerzona)

Ale co Państwo będą mieć z tego?

+
Wyższa produktywność
+
Lepsze podstawy do podejmowania decyzji
+
Szybsze wdrożenie procesu
+
Konserwacja predykcyjna
+
Większe bezpieczeństwo
×
Wyższa produktywność

Dzięki lepszej automatyzacji i analizie danych procesowych można zwiększyć wydajność i zminimalizować przestoje.

Lepsze podstawy do podejmowania decyzji

Dzięki kokpitowi danych i wskaźnikom wiodącym z urządzeń, czy też agregowanym danym z koncernu podejmą Państwo lepsze i szybsze decyzje na przyszłość.

Szybsze wdrożenie procesu

Dzięki Digital Twin, czyli inteligentnemu cyfrowemu obrazowi urządzeń, mogą Państwo szybciej wprowadzać na nich zmiany. Dotyczy to zarówno przeróbek mechanicznych na podstawie aktualnego modelu 3D, jak również prześledzenia nowych operacji w oparciu o modele symulacyjne.

Konserwacja predykcyjna

Na podstawie Machine Learning można prognozować przyszłe awarie części maszyny i uniknąć ich dzięki konserwacji predykcyjnej (Predictive Maintenance).

Większe bezpieczeństwo

Dzięki strategii cyberbezpieczeństwa ochronią Państwo urządzenia - również te ze zwykłym systemem sterowania i automatyki - przed ingerencjami z zewnątrz.

VTU opracowuje dla klientów najnowocześniejsze rozwiązania automatyzacyjne, planuje infrastrukturę komunikacyjną i oprzyrządowanie oraz wszystkie poziomy sterowania produkcją (MES, SCADA, HMI, PLC). Dodatkowo już w fazie koncepcyjnej uwzględniamy techniczne trendy innowacyjne bądź projekty rozwojowe producentów i w razie zapotrzebowania klientów odpowiednio przygotowujemy do nich systemy.

 

 

 

Wykorzystajcie Państwo interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności firmy VTU do cyfryzacji swoich procesów produkcyjnych w drodze do Przemysłu 4.0.