HAZOP, SWIFT, LOPA & Co–Identyfikacja i odpowiednie zabezpieczenie ryzyk związanych z procesem 

Do bezpiecznej eksploatacji instalacji konieczne jest prewencyjne rozpoznanie możliwych zagrożeń i wdrożenie odpowiednich środków zabezpieczających. Ustrukturyzowane analizy ryzyka umożliwiają takie działania i pomagają uniknąć problemów w fazie produkcyjnej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w planowaniu i realizacji procesów VTU posiada kompetencje do przeprowadzania analizy ryzyka w sposób zorientowany na klienta, zgodnie z wymogami prawnymi, ekonomicznymi i zasadami bezpieczeństwa.


Specjalnie przeszkoleni inżynierowie VTU i eksperci ds. bezpieczeństwa współpracują z Państwem w celu zidentyfikowania istotnych zagrożeń procesowych i określenia niezbędnych środków zapobiegających wypadkom i obrażeniom ciała. W razie potrzeby nasi pracownicy zadbają również o to, aby środki te zostały uwzględnione w projektach instalacji i projektach koncepcyjnych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji.

 

Ocena GxP i FMEA–Zapewnij jakość swoich produktów zgodną z GMP!

Niezależnie od tego, czy chcą Państwo stworzyć SOP zarządzania ryzykiem, FMEA procesu, czy zdefiniować zakres kwalifikacji w oparciu o ryzyko, nasi eksperci chętnie udzielą Państwu wsparcia. Wspieramy Państwa w realizacji procesu zarządzania ryzykiem w cyklu życia produktu oraz w analizie ryzyka GMP–w zakresie uruchamiania i kwalifikacji, walidacji procesów i systemów komputerowych, w obszarze magazynowania i logistyki, a także w zakresie kontroli jakości i zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym.

 

Czy to jeszcze analiza, czy już zarządzanie?

Czy to HAZOP, HAZID, LOPA, Ishikawa, SWIFT czy FMEA–znamy i potrafimy znaleźć optymalną dla Państwa metodę analizy ryzyka i oczywiście dostosować ją do Państwa specyfikacji i standardów.
Chociaż wszyscy mówimy dziś o Przemyśle 4.0 / Farmacji 4.0, wiele firm nadal używa Worda lub Excela do tworzenia analiz ryzyka. Aby uczynić krok w przyszłość, Grupa VTU opracowała innowacyjny system ekspercki zarządzania ryzykiem "REXS", który możemy wykorzystać również w Państwa projektach, jeśli tylko wyrażą Państwo takie życzenie.

 

Mogą Państwo oczekiwać następujących wartości dodanych:

  • Ponowne użycie i wykorzystanie istniejącej wiedzy na temat ryzyka
  • Uproszczona definicja środków i centralne zarządzanie środkami
  • Zautomatyzowane tworzenie planów testów, raportów i matryc identyfikowalności
  • większa skuteczność i zgodność między analizami ryzyka lub opracowanymi na ich podstawie dokumentami

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej REXS.

Skontaktuj się z nami

Brigitte Gübitz

Team Lead REXS
Kontakt

Grazia Desantis

Business Development Italia
Kontakt

Eduard Sarbu

Branch Manager Bucharest
Kontakt

Tomasz Feret

Branch Manager
Kontakt