W trakcie realizacji projektu technicznego, uruchamiania lub optymalizacji procesu, poza właściwymi działaniami inżynierskimi i kwalifikacyjnymi, pojawia się szereg zagadnień związanych z eksploatacją instalacji: m.in. kwestie takie jak planowanie wydajności i zagospodarowanie terenu, optymalizacja operacyjna, a nawet relokacja i likwidacja.


 
Nasi eksperci posiadają doświadczenie w wielu dziedzinach przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, w tym w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Dlatego nasze kompetencje obejmują, oprócz opracowywania strategii, także rozwój koncepcji związanych z produkcją i ich skutecznym wdrażaniem. Umożliwia to omówienie i ocenę różnych opcji i wariantów pod kątem ich wykonalności we wczesnych fazach, a także podjęcie działań w zakresie organizacyjnym i strukturalnym podczas tworzenia projektu technicznego, a następnie szybkie uruchomienie produkcji przemysłowej oraz optymalizację procesów.

 

Kwestie, które często wymagają szczegółowego rozważenia w środowisku produkcyjnym w celu pomyślnego wdrożenia, obejmują:

 

Opracowanie planu generalnego

  • Rozwój strategiczny i dalsza rozbudowa zakładu produkcyjnego

 

Standardowe podnoszenie kwalifikacji w produkcji GMP

  • Modernizacja zakładu w celu spełnienia wyższych wymagań regulacyjnych dotyczących produkcji

 

Scenariusze inwestycyjne

  • Porównanie różnych opcji inwestycyjnych i opracowanie podstaw decyzyjnych

 

Planowanie zasobów

  • Rozmieszczenie zasobów ludzkich i technicznych w celu osiągnięcia celów i optymalizacji działań

 

Organizacja produkcji

  • Dostosowanie działalności operacyjnej do nowych wymagań przy optymalnym i możliwie oszczędnym wykorzystaniu zasobów

 

Integracja lub zbycie

  • Towarzyszenie w zarządzaniu zmianą podczas zmian organizacyjnych, np. fuzje (Mergers & Acquisitions, M&A), outsourcing, przenoszenie produkcji

 

VTU w sposób interdyscyplinarny wspiera Państwa w tych ważnych kwestiach kładąc duży nacisk na praktykę i wykorzystując swoje inżynierskie kompetencje.

 

Skontaktuj się z nami

Dr. Konrad Schaefer

Division Manager Operational Experts
Kontakt

Grazia Desantis

Business Development Italia
Kontakt

Eduard Sarbu

Branch Manager Bucharest
Kontakt

Tomasz Feret

Branch Manager
Kontakt