Zakres naszych doświadczeń  obejmuje zarówno techniczne procesy separacji takie jak odparowywanie, destylacja, absorpcja oraz ekstrakcja, jak i technologię reakcji elektrochemicznych i fotochemię.

 

Wiedza fachowa na temat technologii oczyszczania, umożliwia opracowanie dostosowanych procesów takich jak uzdatnianie ścieków czy odzysk rozpuszczalników. Procesy opracowywane przez firmę VTU umożliwiają naszym klientom ekonomiczne i bezpieczne wdrożenie pomysłu technologicznego w dużych instalacjach przemysłowych. Wielobranżowy zespół sprawdza różne warianty procesu korzystając m.in. z symulacji procesu, dzięki czemu zminimalizowane zostają nakłady czasowe i finansowe związane z realizowanymi następnie eksperymentami.
 

W trakcie prac rozwojowych wykorzystujemy kompleksową wiedzę zgromadzoną przez VTU w dziedzinie projektowania dużych instalacji przemysłowych. Dzięki temu powstają  dopasowane, innowacyjne i funkcjonalne rozwiązania, które zapewniają równowagę między teorią i praktyką. Dzięki naszemu wyposażeniu zapewniamy spójność począwszy od skali laboratoryjnej przez skalę pilotażową, aż do instalacji mobilnych, które mogą być zastosowane  w instalacjach w danym zakładzie. Niezależnie od Państwa etapu rozwoju, umożliwiamy wysoce wydajne prace nad projektem, dzięki nowoczesnym narzędziom i możliwościom. Dzięki wieloletniej bliskiej współpracy z instytucjami akademickimi, możemy korzystać dla potrzeb naszych klientów również ze specjalistycznych urządzeń i laboratoriów uniwersyteckich.


Postawa zorientowana na klienta, elastyczność, jak również absolutne zachowanie zasad poufności to najważniejsze zasady naszej pracy.

Skontaktuj się z nami

Wolfgang Glasl

Division Manager R&D
Kontakt

Grazia Desantis

Business Development Italia
Kontakt

Eduard Sarbu

Branch Manager Bucharest
Kontakt

Tomasz Feret

Branch Manager
Kontakt