Nasza wiedza i doświadczenie zapewniają bezpieczeństwo!


Zasady i przepisy dotyczące bezpiecznego funkcjonowania zakładów chemicznych i farmaceutycznych coraz szybciej się zmieniają. Stan techniki w zakresie wyposażenia zakładów w urządzenia bezpieczeństwa poprawia się, ale również staje się coraz bardziej rygorystyczny z prawnego punktu widzenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu i uruchamianiu instalacji oraz licznym konsultacjom w zakresie bezpieczeństwa, do Państwa dyspozycji pozostają doświadczeni eksperci.
 

 

 • Tworzenie, testowanie i optymalizacja projektu koncepcyjnego w zakresie bezpieczeństwa
 • Doradztwo w zakresie tworzenia i aktualizacji procesów zarządzania zgodnie z dyrektywą Seveso III
 • Wdrażanie i moderowanie analiz ryzyka i bezpieczeństwa (HAZOP, HAZID, LOPA...)
 • Ocena ryzyka zgodnie z normą DIN EN IEC 61511
 • Planowanie, obliczanie, dokumentowanie i testowanie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z DIN EN IEC 61511 (SIL)
 • Przygotowanie dokumentów z zakresu zabezpieczania przed wybuchem i klasyfikacji stref Ex zgodnie z ATEX (1999/92/EG–ATEX 137) i krajowymi przepisami/normami
 • Koncepcja i projekt środków ochrony przeciwwybuchowej
 • Projektowanie zaworów bezpieczeństwa i systemów spustowych dla jedno- i dwufazowego nadciśnienia
 • Analiza zagrożeń zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE w oparciu o normę DIN EN ISO 12100
 • Przygotowanie i sporządzanie dokumentów zgodności zgodnie z dyrektywą maszynową i dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (certyfikacja CE)
 • Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa
 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa reakcji chemicznych
 • Badanie, ocena i określenie środków postępowania z substancjami niebezpiecznymi i reakcjami egzotermicznymi
 • Doradztwo lub przygotowanie koncepcji dot. składowania substancji niebezpiecznych
 • Tworzenie procedur operacyjnych
 • Analiza zagrożeń dla sprzętu roboczego (np. zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • Szkolenia

Skontaktuj się z nami

[Translate to Polish:]

Christian Patterer

Business Development Austria
Kontakt
[Translate to Polish:]

Markus Hegenbart

Business Development Germany
Kontakt

Grazia Desantis

Business Development Italia
Kontakt

Hendrik Pantlen

Business Development Switzerland
Kontakt

Eduard Sarbu

Branch Manager Bucharest
Kontakt

Tomasz Feret

Branch Manager
Kontakt