Jeśli więc planują Państwo lub już realizują instalacje, zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia w zakresie inżynierii, usług GMP oraz cyfryzacji.

Wiedzą techniczną oraz kompetencjami w zakresie zarządzania projektem wspieramy naszych klientów, począwszy od rozbudowy urządzeń laboratoryjnych, aż do uruchomienia instalacji procesowej. Nasza firma działa we wszystkich sektorach przemysłu farmaceutycznego, w szczególności w obszarach:

 • Produkcji biotechnologicznej w zakresie surowców i produktów pochodnych
 • Frakcjonowania osocza
 • technologii terapii komórkowej dla medycyny spersonalizowanej
 • Produkcji substancji pośrednich i czynnych (również substancji wysokoaktywnych)
 • Aktywnych substancji farmaceutycznych (API), substancji leczniczych (DS.), produktów leczniczych (DP)
 • Produkcji w warunkach aseptycznych, sterylnych i niesterylnych
 • Produktów farmaceutycznych (w postaci stałej, półstałej i płynnej), napełniania i obróbki końcowej - proces Fill&Finish
 • produkcji materiałów do badań klinicznych
 • laboratoriach badawczych, rozwojowych i kontroli jakości
 • Produkcji w warunkach zapewniających przestrzeganie Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) w branży kosmetycznej
 • Zaopatrzenia w media i instalacje HVAC, pomieszczeń czystych oraz pomieszczeń do magazynowania produktów, technologii odzysku rozpuszczalników.
   

Technologia procesu

Procesy fermentacji mikrobiologicznej, kultur komórkowych, techniki zbioru, procesy separacji, systemy zastosowania buforów i mediów, bezpieczeństwo biologiczne na poziomie BSL 1-4, technologie jednorazowe, formulacja i technologia napełniania, technologie magazynowania i kriotechnika, frakcjonowanie osocza krwi

 

Infrastruktura procesowa

Systemy CIP/SIP, zaopatrzenie w gazy procesowe, technologia mediów procesowych, systemy mediów czystych (woda do iniekcji, woda oczyszczona), systemy inaktywacji biologicznej ścieków, systemy oczyszczania ścieków, oczyszczanie spalin, instalacje rurociągowe
 

Technologia laboratoryjna w warunkach cGLP i z integracją LIMS 

 

Logistyka w warunkach cGMP

Skontaktuj się z nami

Thomas Viertel

Executive Director Life Sciences
Kontakt
[Translate to Polish:]

Markus Hegenbart

Business Development Germany South
Kontakt
[Translate to Polish:]

Franziska Egidi

Business Development Germany Middle
Kontakt

Grazia Desantis

Business Development Italia
Kontakt

Hendrik Pantlen

Business Development Switzerland
Kontakt

Eduard Sarbu

Branch Manager Bucharest
Kontakt

Tomasz Feret

Branch Manager Warsaw
Kontakt