Jeśli więc planują Państwo lub już realizują instalacje, zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia w zakresie inżynierii, usług GMP oraz cyfryzacji.

VTU - Engineering Facilities of the Future
VTU - Engineering Facilities of the Future

Wiedzą techniczną oraz kompetencjami w zakresie zarządzania projektem wspieramy naszych klientów, począwszy od rozbudowy urządzeń laboratoryjnych, aż do uruchomienia instalacji procesowej. Nasza firma działa we wszystkich sektorach przemysłu farmaceutycznego, w szczególności w obszarach:

 • Produkcji biotechnologicznej w zakresie surowców i produktów pochodnych
 • Frakcjonowania osocza
 • technologii terapii komórkowej dla medycyny spersonalizowanej
 • Produkcji substancji pośrednich i czynnych (również substancji wysokoaktywnych)
 • Aktywnych substancji farmaceutycznych (API), substancji leczniczych (DS.), produktów leczniczych (DP)
 • Produkcji w warunkach aseptycznych, sterylnych i niesterylnych
 • Produktów farmaceutycznych (w postaci stałej, półstałej i płynnej), napełniania i obróbki końcowej - proces Fill&Finish
 • produkcji materiałów do badań klinicznych
 • laboratoriach badawczych, rozwojowych i kontroli jakości
 • Produkcji w warunkach zapewniających przestrzeganie Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) w branży kosmetycznej
 • Zaopatrzenia w media i instalacje HVAC, pomieszczeń czystych oraz pomieszczeń do magazynowania produktów, technologii odzysku rozpuszczalników.
   

Technologia procesu

Procesy fermentacji mikrobiologicznej, kultur komórkowych, techniki zbioru, procesy separacji, systemy zastosowania buforów i mediów, bezpieczeństwo biologiczne na poziomie BSL 1-4, technologie jednorazowe, formulacja i technologia napełniania, technologie magazynowania i kriotechnika, frakcjonowanie osocza krwi

 

Infrastruktura procesowa

Systemy CIP/SIP, zaopatrzenie w gazy procesowe, technologia mediów procesowych, systemy mediów czystych (woda do iniekcji, woda oczyszczona), systemy inaktywacji biologicznej ścieków, systemy oczyszczania ścieków, oczyszczanie spalin, instalacje rurociągowe
 

Technologia laboratoryjna w warunkach cGLP i z integracją LIMS 

 

Logistyka w warunkach cGMP

Skontaktuj się z nami

Thomas Viertel

Managing Director Life Sciences of VTU Group
Kontakt
[Translate to Polish:]

Markus Hegenbart

Business Development Germany
Kontakt

Grazia Desantis

Business Development Italia
Kontakt

Hendrik Pantlen

Business Development Switzerland
Kontakt

Eduard Sarbu

Branch Manager Bucharest
Kontakt

Tomasz Feret

Branch Manager
Kontakt