Grupa VTU: Matthias Steinbrink nowym dyrektorem finansowym (CFO)

VTU nadal się rozwija i zyskuje dyrektora zarządzającego z doświadczeniem w branży odpowiadającego za finanse i controlling.

W czerwcu 2021 roku Matthias Steinbrink objął stanowisko nowego dyrektora finansowego VTU Group GmbH i odpowiada za finanse i controlling całej grupy. Obejmując stanowisko Matthias Steinbrink uzupełnia działania dwóch dyrektorów zarządzających Friedricha Fröschla i Roberta Schwarza z firmy macierzystej VTU.

 

Międzynarodowy koncern technologiczny z siedzibą w Austrii powołuje Matthiasa Steinbrinka na trzeciego członka zarządu. Będzie on kierował finansami i controllingiem.

Friedrich Fröschl, który dotychczas odpowiadał za ten segment działań, teraz jako CEO bardziej skoncentruje się na rozwoju korporacyjnym, strategii, fuzjach i przejęciach oraz usługach korporacyjnych. COO Robert Schwarz będzie nadal odpowiadał za działalność operacyjną i rozwój biznesu w Grupie VTU.

 

 Matthias Steinbrink, członek zarządu i CFO w VTU, tak opisuje powód zmiany:

Matthias Steinbrink, członek zarządu i CFO w VTU

"Grupa VTU jest dla mnie synonimem nowoczesności i sprawnego działania wynikających  z wizji przyszłości i perspektywicznego nastwienia. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w projektowaniu międzynarodowych systemów w sektorze nauk przyrodniczych, półprzewodników, centrów danych i energii odnawialnej wnoszę do VTU nowe perspektywy. Dlatego cieszę się, że mogę być teraz częścią tej innowacyjnej i odnoszącej sukcesy grupy."

Ostatnio Matthias Steinbrink był dyrektorem zarządzającym Exyte Central Europe GmbH i jako wiceprezes ds. finansowych odpowiadał za działalność grupy w Europie Środkowej.

 

Friedrich Fröschl, CEO i prezes zarządu, wiele obiecuje sobie po tej współpracy:

Friedrich Fröschl, CEO i prezes zarządu

"Dzięki Matthiasowi Steinbrink i jego rozległym kwalifikacjom zawodowym pozyskaliśmy bardzo doświadczonego kolegę i jeszcze bardziej wzmocniliśmy nasz zespół zarządzający. Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie kształtować dalszy rozwój i struktury Grupy VTU."

W czerwcu 2019 roku Grupa VTU nabyła 100% udziałów w RED Engineering Group, firmie inżynierskiej z sektora farmaceutycznego. Następnie w czerwcu ubiegłego roku Grupa pozyskała doświadczonego partnera w zakresie planowania i automatyzacji EMSR kupując firmę metior GmbH.

 

Jednak nie tylko wspomniane dwa zakupy, lecz także ciągły spójny rozwój zapewniły duży wzrost liczby pracowników. W sumie od połowy 2018 roku liczba pracowników wzrosła z 500 do ponad 900 osób. Pozyskując Matthiasa Steinbrinka jako dyrektora finansowego i trzeciego członka zarządu Grupa VTU jeszcze bardziej koncentruje się na drodze do sukcesu.

© VTU Group - opublikowano 19. lipca 2021