RED Engineering zmienia się w VTU Design Solutions

Grupa VTU zmienia nazwę swojej spółki zależnej RED Engineering na VTU Design Solutions. Anton Enzinger, dotychczasowy dyrektor techniczny, jest teraz nowym dyrektorem zarządzającym VTU Design Solutions.

Grupa VTU, działająca na rynku międzynarodowym, projektuje instalacje dla sektora nauk przyrodniczych i przemysłu chemicznego koncentrując się na cyfryzacji i zrównoważonym rozwoju. W czerwcu 2019 roku VTU nabył 100 procent udziałów w RED Engineering. Założona w 2006 roku firma projektowa będąca stałą częścią koncernu ma teraz w nazwie również VTU i została przemianowana na VTU Design Solutions. W związku z tym Anton Enzinger, dotychczasowy dyrektor techniczny RED Engineering, został mianowany dyrektorem zarządzającym VTU Design Solutions. Będzie kierował firmą razem z dotychczasowym dyrektorem zarządzającym Klausem Steinbergerem.

VTU Design Solutions specjalizuje się w nowoczesnym planowaniu 3D i projektowaniu instalacji oraz zajmuje się także koordynacją montażu. Spółka ta doskonale uzupełnia Grupę VTU szczególnie w zakresie dużych kontraktów w sektorze nauk przyrodniczych. W tym zakresie VTU z powodzeniem uczestniczył w planowaniu dużych inwestycji i realizował projekty dla największych koncernów farmaceutycznych. Holistyczne planowanie 3D jest kluczowym czynnikiem sukcesu w nowoczesnym, cyfrowym środowisku projektowym, którego cechą charakterystyczną stają się coraz krótsze czasy realizacji.

Więcej o VTU

© VTU Group - opublikowano 09. November 2021