VTU przedstawia pierwszy raport na temat zrównoważonego rozwoju.

VTU przedstawia pierwszy raport na temat zrównoważonego rozwoju oparty na standardzie GRI, który jest uważany za wiodący na świecie standard raportowania w tej dziedzinie. Okres raportowania to rok finansowy 2020 - w przyszłości raport będzie publikowany corocznie w celu dostarczenia informacji na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem w VTU.
 
Nie ma ogólnie przyjętej definicji „CSR” (Corporate Social Responsibility), ale najczęściej mówi się o „odpowiedzialności firm za ich wpływ na społeczeństwo” (Komunikat Komisji Europejskiej, 2011). Wypełnianie tej odpowiedzialności jest jednym z powodów, dla których powstał nasz raport zrównoważonego rozwoju, w którym bliżej przyjrzymy się ekonomicznym, ekologicznym i społecznym skutkom VTU.

 

Global Reporting Initiative (GRI) angażuje się na arenie międzynarodowej w raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju. Zastosowana norma ma na celu poprawę przejrzystości i porównywalności raportów zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie ich jakości.

Temu celowi mają służyć cztery poniższe zasady raportowania według GRI:

  • Istotność
  • Kompletność przekazywanych informacji
  • Włączenie interesariuszy 
  • Kontekst zrównoważonego rozwoju

 
Zgodnie z powyższymi zasadami publikując raport ujawniamy naszym interesariuszom kluczowe kwestie. Serdecznie zapraszamy do lektury.

 

Download: SUSTAINABILITY REPORT 2020

Kontakt:

Daniel Sandholzer

Head of Corporate EHS & Sustainability

+43 732 77 64 22

sustainability@vtu.com

© VTU Group - opublikowano 28. October 2021