VTU wspiera pomoc doraźną na Ukrainie

VTU chce wnieść swój wkład i wesprzeć pomoc dla potrzebujących z Ukrainy. Dlatego Grupa VTU przekazała kwotę 100 000 euro na rzecz inicjatywy pomocowej NACHBAR IN NOT (sąsiad w potrzebie).

 

W ramach obecnej inicjatywy na rzecz Ukrainy, organizacje działające w ramach NACHBAR IN NOT działają lokalnie, ale także w krajach sąsiednich. Pomoc doraźna obejmuje m.in. zapewnienie bezpiecznych schronień (w sytuacjach kryzysowych), opiekę medyczną i pomoc psychospołeczną, dystrybucję żywności i artykułów pomocowych, jak również utrzymanie dostaw wody. W krajach sąsiednich organizacje pomocowe zajmują się wstępnym przyjmowaniem uchodźców i opieką nad nimi.

 

Tę cenną pracę chcielibyśmy wesprzeć naszą darowizną.
 

© VTU Group - opublikowano 28. marca 2022