Współpraca Siemens i VTU na COMOS

VTU i Siemens nawiązały współpracę i realizują standaryzację platformy inżynierskiej COMOS w celu pełnego zaplanowania procesu.

Firma Siemens jeszcze bardziej udoskonala gotową ofertę dotyczącą podstawowej inżynierii w branżach procesowych i w tym celu integruje sprawdzone najlepsze praktyki ekspertów inżynieryjnych Siemensa z platformą inżynieryjną COMOS tworząc z nich ogólny standard.

 

Aby lepiej sprostać oczekiwaniom rynku Siemens już na wczesnym etapie procesu standaryzacji prosi swoich klientów o dzielenie się opiniami. W tym procesie VTU będzie ważnym interesariuszem, ponieważ będzie źródłem opinii jako ekspert z dziedziny inżynierii procesowej dla branży chemicznej, farmaceutycznej oraz przemysłu naftowego i gazowego przyczyniając się w ten sposób do powstania uogólnionego standardu.

 

Całe ogłoszenie firmy Siemens można znaleźć pod tym linkiem.

© VTU Group - opublikowano 01. September 2021