Zobowiązanie do zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego wynikające z NIS 2

VTU wspiera wdrażanie dyrektywy UE NIS2 w zakładach produkcyjnych.

 

Wraz z rozwojem cyfryzacji w przemyśle, biznesie i sektorze publicznym rośnie również zagrożenie atakami na IT i OT (Operational Technology = Industrial IT) w firmach. Dzięki znowelizowanej dyrektywie UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego cyberbezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (NIS 2) ma zostać zwiększone bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona infrastruktury krytycznej.

Obecnym zadaniem NIS 2 jest ujednolicenie standardów cyberbezpieczeństwa w krajach członkowskich UE. W porównaniu z pierwotną Europejską Strategią Cyberbezpieczeństwa z 2016 roku znacznie więcej firm i sektorów jest obecnie zobowiązanych do wdrożenia nowej dyrektywy. Ponadto rosną kary za nieprzestrzeganie przepisów.

Dotyczy to wszystkich sektorów zaliczanych do grupy „podmiotów niezbędnych”, począwszy od opieki zdrowotnej i medycyny, wszystkich przedsiębiorstw transportowych i dostawców energii, zaopatrzenia w wodę pitną i odprowadzania ścieków, oczywiście całej infrastruktury cyfrowej (IXPs, DNS, rejestrów TLD, dostawców usług w chmurze, centrów danych, CDNs, TSPs) i wreszcie administracji publicznej. Do przestrzegania dyrektywy zobowiązane są również tak zwane „ważne podmioty”, takie jak przemysł i produkcja żywności.

Przygotuj się na NIS 2 z VTU i TGalpha

VTU i TGalpha z powodzeniem współpracują na polu cyberbezpieczeństwa zakładów produkcyjnych i infrastruktury. Uwzględniamy wszystkie aspekty planowania i rozwoju zakładów produkcyjnych oraz kompleksowe know-how w zakresie automatyzacji i „bezpiecznie” towarzyszymy naszym klientom w cyfrowej transformacji. Cyberbezpieczeństwo jest również podstawą utrzymania zdolności produkcyjnej i ochrony przed atakami hakerów.

 

Wspieramy również firmy we wdrażaniu unijnej dyrektywy NIS2 dla zakładów produkcyjnych poprzez ocenę stanu faktycznego oraz opracowaną na jej podstawie techniczną i budżetową mapę drogową.

  • Aktualny stan urządzeń i systemów produkcyjnych z analizą ryzyka zgodnie z IEC 62443 (Dyrektywa Cyberbezpieczeństwa: Bezpieczeństwo Przemysłowych Systemów Automatyki)
  • Grupowanie instalacji w grupy ryzyka
  • Określenie środków i przygotowanie planu działania w zakresie technicznego i budżetowego wdrożenia dyrektywy UE NIS2
  • Inżynieria i wdrażanie
  • Audyt wdrożonych środków
Kontakt:

Herbert Andert

Division Manager Automation & Industrial Digitalisation

+43 1 29 888 29 100

herbert.andert@vtu.com

© VTU Group - opublikowano 03. grudnia 2021