Zaufanie naszych klientów zdobywamy dzięki najwyższemu poziomowi specjalistycznej wiedzy, korzystaniu z innowacji i najnowocześniejszych technologii, a to wszystko w połączeniu z niezawodnością i maksymalną elastycznością we współpracy. Osiąganie korzyść przez naszych klientów jest naszą misją. Poniższy wybór referencji pokazuje zakres świadczonych usług przez VTU.

Instalacja do wysokociśnieniowego uwodorniania API pod ciśnieniem 60 barów

Klient: Siegfried AG, Szwajcaria
Branża: Aktywne składniki farmaceutyczne

Czytaj więcej
Narzędzia dla zakładu hodowli komórkowej

Klient: Boehringer Ingelheim, Austria
Branża: farmaceutyczna

Czytaj więcej
Instalacja do produkcji biodiesla z wielu surowców

Klient: BDI-BioEnergy, USA
Branża: Inżynieria instalacji biopaliw

Czytaj więcej
Podstawowe frakcjonowanie osocza krwi

Klient: Biotest AG, Niemcy
Branża: farmaceutyczna i biotechnologiczna

Czytaj więcej
Oczyszczanie białek rekombinowanych

Klient: Sandoz, Austria
Branża: farmaceutyczna

Czytaj więcej
Instalacja do produkcji szczepionek dla zwierząt

Klient: MSD Animal Health, Austria
Branża: farmaceutyczna

Czytaj więcej
Oczyszczanie wody złożowej

Klient: OMV, Austria
Branża: ropa i gaz

Czytaj więcej
Instalacja do produkcji substancji wysokoaktywnych

Klient: Roche, Szwajcaria
Branża: farmaceutyczna

Czytaj więcej
Audyt energetyczny procesów produkcyjnych

Klient: Borealis, Austria
Branża: chemia

Czytaj więcej
Instalacja do produkcji mieszalnych z wodą środków chłodząco-smarujących

Klient: Hermann Bantleon GmbH, Niemcy
Branża: smary o wysokiej wydajności

Czytaj więcej
Instalacja do rektyfikacji etanolu 96%

Klient: Octapharma, Austria/Szwecja
Branża: farmaceutyczna

Czytaj więcej
Separacja olej-woda w przetwórstwie ropy naftowej

Klient: OMV, Austria
Branża: ropa i gaz

Czytaj więcej
Opracowanie nowego procesu oczyszczania wody złożowej

Klient: OMV, Austria
Branża: ropa i gaz

Czytaj więcej
Instalacja do produkcji aktywnych składników farmaceutycznych

Klient: PharmaZell GmbH, Indie
Branża: farmaceutyczna

Czytaj więcej
Transfer produktów i budowa nowych instalacji do produkcji odczynników

Klient: Roche Diagnostics, Szwajcaria
Branża: farmaceutyczna

Czytaj więcej
Badanie efektywności energetycznej produkcji polipropylenu

Klient: Borealis Polymere, Niemcy
Branża: chemiczna

Czytaj więcej
Wielofunkcyjna instalacja do syntezy aktywnych składników farmaceutycznych

Klient: Sandoz, Austria
Branża: farmaceutyczna

Czytaj więcej