Firma BDI-BioEnergy International GmbH z siedzibą w pobliżu Grazu (Austria) od momentu powstania w 1996 rozwija technologie oszczędzające zasoby i służące uszlachetnianiu pozostałości i odpadów z przemysłu i handlu. Producent instalacji specjalnych wyznacza standardy technologiczne w zakresie uszlachetniania surowców resztkowych i odpadów za pomocą opracowanego przez siebie procesu wieloskładnikowego. Dostosowane do potrzeb klienta instalacje przemysłowe BioDiesel firmy BDI-BioEnergy wytwarzają z bardzo wielu wysokiej jakości surowców BioDiesel spełniający najsurowsze normy na świecie. VTU Engineering od samego początku był dla BDI-BioEnergy godnym zaufania partnerem inżynieryjnym, pomagał w rozwoju technologii RepCAT w imieniu i w ścisłej współpracy z BDI oraz brał udział w osiągnięciu skali komercyjnej. Opatentowany proces został już wdrożony w zakładach produkujących BioDiesel.

 

Od tłuszczów odpadowych do wysokiej jakości BioDiesla z RepCAT

Dzięki RepCAT najtrudniejsze materiały odpadowe zawierające wolne kwasy tłuszczowe (FFA) w 99% mogą być przetwarzane na wysokiej jakości BioDiesel. W przeciwieństwie do konwencjonalnych procesów produkcji biodiesla, zastosowanie niedrogiego katalizatora wielokrotnego użytku drastycznie obniża koszty operacyjne. Kolejną cechą wyróżniającą tę technologię jest duża elastyczność w zakresie akceptowalnych surowców. Przetwarzane mogą być oleje odpadowe i tłuszcze odpadowe różnego pochodzenia. Wyjątkowe zalety procesu RepCAT uzupełnia możliwość odzyskania gliceryny całkowicie wolnej od soli i w jakości destylowanej.

 

Rdzeniem procesu RepCAT jest jedno- lub dwustopniowy system reaktorów. W systemach jednostopniowych udział wolnych kwasów tłuszczowych w materiale wyjściowym nie może przekraczać 15 %. W systemach dwustopniowych udział ten może wynosić nawet 99 %. Estryfikacja i transestryfikacja zachodzą jednocześnie na jednym etapie procesu w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu z dodatkiem katalizatora i metanolu. Po każdym etapie produkty reakcji są rozdzielane. Nadmiar metanolu jest oczyszczany i ponownie wykorzystywany w procesie. Produkty główne i uboczne są ostatecznie przetwarzane do pożądanej jakości w procesach destylacyjnych.

 

Markus Dielacher, dyrektor zarządzający w BDI-BioEnergy

Bliski kontakt i osobiste interakcje, jak również doskonałe wyszkolenie pracowników VTU dają nam możliwość opracowania najlepszych z możliwych rozwiązań uwzględniających wszystkie specjalne życzenia naszych klientów. Ponadto jesteśmy bardzo dumni z tego, że chemia między zaangażowanymi osobami wykracza poza czysto profesjonalne zadania. To znacznie ułatwia pracę. Liczę na dalszą owocną współpracę.

Stosowane na całym świecie, obecnie planowane dla kalifornijskich metropolii 

Od momentu pierwszego komercyjnego zastosowania w Arnoldstein (AT) w 2008 roku, bardzo wielu innych znanych międzynarodowych producentów biodiesla zdecydowało się na wykorzystanie tego wyjątkowego procesu. Pod koniec 2017 roku firma BDI otrzymała zamówienie od Crimson Renewable Energy w Kalifornii (USA) na dostawę instalacji BioDiesel typu multi-feedstock do przetwarzania olejów odpadowych i tłuszczów z regionów metropolitalnych Kalifornii na wysokiej jakości BioDiesel. Jest to pierwsza tego typu instalacja w USA. Ponadto rozpoczęto kolejne wstępne projekty dotyczące wdrożenia procesu RepCAT w zakładach produkujących biodiesel. Jako wieloletni partner BDIBioEnergy, VTU Engineering dostarcza podstawowe rozwiązania inżynieryjne do instalacji do produkcji biopaliw oparte na technologii RepCat. W ramach tej współpracy udało się również zaplanować i zrealizować instalacje, które działają w oparciu o podobny proces wysokociśnieniowy. Zakłady te mają zdolność produkcyjną 100 000 ton rocznie i znajdują się m.in. w Hongkongu (HK), Wielkiej Brytanii (UK), Hiszpanii (ES) i Holandii (NL).