OMV oddał do użytku bardzo innowacyjną instalację do oczyszczania wody złożowej.

Przy wydobyciu ropy naftowej w Dolnej Austrii powstaje dużo wody - około 93 % objętości wydobycia. Woda złożowa jest oddzielana od ropy i pompowana z powrotem do zbiorników, aby utrzymać lub zwiększyć ciśnienie. Jednak ten cykl działa tylko, gdy woda jest bardzo dobrze oczyszczona.

 

 

Rozwijanie procesów dostosowanych do potrzeb klienta

Wspólnie z VTU, OMV opracował instalację specjalnie dostosowaną do lokalnej wody złożowej z kilkoma etapami procesu. Celem było zmniejszenie zawartości oleju z 300 do 2 ppm. Ponieważ funkcjonowanie całego pola naftowego zależy od oczyszczania wody, wymagana była również dostępność na poziomie 99,9 %. Równolegle z badaniami teoretycznymi zaplanowano, zbudowano i uruchomiono instalację pilotażową, w której testowano różne etapy i kombinacje procesu separacji olej/woda/substancja stała. W rezultacie powstał trzyetapowy proces. Separator złożony z płyt równoległych, którego innowacyjny system czyszczenia został opracowany przez OMV i VTU stanowi pierwszy etap czyszczenia. Następnie przeprowadza się flotację azotem, a potem uaktywnia się filtr z łupin orzecha. W tym celu zaplanowano systemy pomocnicze, takie jak systemy dozujące, system slop, oczyszczanie osadu i obróbka azotem.

inż. Peter Piller, kierownik projektu w OMV

Ciągłość, duże osobiste zaangażowanie, jak również wysokie kompetencje zawodowe i zaufanie to cechy bardzo dobrej współpracy z inżynierami VTU.

Współpraca jako czynnik sukcesu

Po wykonaniu podstawowych prac inżynierskich, VTU zlecono również przeprowadzenie przetargu na fazę EPCM, a następnie wsparcie całego procesu projektowego aż do uruchomienia. OMV skorzystało więc z wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej w zakresie inżynierii procesowej, która obecna była we wszystkich fazach projektu. Kluczowym kryterium sukcesu projektu była dobra, zorientowana na cel współpraca z kierownictwem projektu OMV.

 

Zakres usług:

  • Rozwój procesu, w tym testy pilotażowe
  • Podstawy inżynierii
  • Współdziałanie z inżynierią szczegółową. Faza budowy i rozruch jako reprezentant inwestora

 

Fakty o instalacji:

  • Przepustowość 1200 m³/h
  • Oczyszczanie z 300 ppm zawartości oleju do 2 ppm
  • Etapy procesu: samoczyszczący, nowatorski separator płytowy; flotacja; filtr orzechowy
  • Instalacje pomocnicze: czyszczenie osadów, obróbka azotem
  • Dostępność instalacji: 99,9 %
  • Stacja uzdatniania wody złożowej ma konstrukcję zamkniętą i jest pokryta azotem.