Firma Biotest AG zainwestowała w zakład w Dreieich około 300 milionów euro i dzięki jego rozbudowie ponad dwukrotnie zwiększy swoje moce produkcyjne. Firma VTU Engineering była odpowiedzialna za całościowe planowanie i realizację projektu jako generalny projektant.

Biotest jest globalnym dostawcą produktów białek osocza i jest jednym z wiodących dostawców immunoglobulin samoswoistych oraz preparatów czynnikowych na bazie osocza. Ta firma farmaceutyczna opracowuje, produkuje i dystrybuuje leki do leczenia chorób krwi i układu odpornościowego i zatrudnia około 1800 pracowników na całym świecie. Siedziba główna i zakład produkcyjny znajdują się w Dreieich, na południe od Frankfurtu. Wraz z partnerami kontraktowymi, Biotest przetwarza 1,4 miliona litrów osocza krwi rocznie.

 

Biotest Next Level

Dzięki programowi inwestycyjnemu "Biotest Next Level" w zakładzie w Dreieich Biotest ponad dwukrotnie zwiększy moce produkcyjne Grupy Biotest. Oprócz budowy instalacji do frakcjonowania osocza bazowego o wydajności 1,4 mln litrów zbudowano również urządzenia do produkcji masowej albuminy, nowych linii produktów fibrynogenu i koncentratu IgM oraz wielowartościowej immunoglobuliny G nowej generacji. Do końca 2019 zakończone zostały działania związane z uruchomieniem i kwalifikacją różnych firm zewnętrznych. W wyniku rozbudowy powstanie około 300 nowych miejsc pracy.

Od inżynierii podstawowej do uruchomienia

VTU Engineering zlecono jako generalnemu projektantowi (EPCM) całościowe planowanie instalacji produkcyjnej wraz z planowaniem zezwoleń (wniosek o wydanie zezwolenia na budowę i wniosek przewidziany w federalnej ustawie o ochronie przed emisjami). Rozbudowa zakładu frakcjonowania i oczyszczania osocza krwi obejmuje budowę budynku produkcyjnego wraz z instalacjami technologicznymi, a także magazynu osocza, zasilania w energię i media, laboratoria, oczyszczalnię ścieków, zaplecze logistyczne i infrastrukturę. Zakres usług VTU obejmuje zarządzanie projektem, technologię procesową, media ultraczyste i czarne, architekturę i planowanie obiektu, planowanie strukturalne i pomieszczeń czystych, urządzenia zewnętrzne i komunikacyjne, wszystkie elementy technicznego wyposażenia budynku, laboratorium, ochronę przeciwpożarową, zgodność z GMP, jak również zarządzanie i nadzór budowlany. Od inżynierii podstawowej po nadzór nad obiektem i przekazanie do eksploatacji - wszystkie fazy projektu zostały uwzględnione.

W kwestiach związanych z procesami/użytkowaniem zakres planowania obejmuje:

 • Obszar rozmrażania wraz z obszarem krojenia
 • Frakcjonowanie osocza
 • Albumina
 • Fibrynogen
 • IgG / IgM
 • Obszar pomocniczy (czyszczenie, autoklawowanie)
 • Harbolit / Ważenie
 • Przechowywanie (chłodzenie) osocza
 • Media ultraczyste (AP, WFI, para ultraczysta)
 • Podejście do CIP
 • Podejście buforowe
 • Czynniki grzewcze/chłodzące, para grzewcza, agregat kogeneracyjny
 • Sprężone powietrze
 • Magazyn zbiorników wraz z tankowaniem (rozpuszczalnik, kwas, ług, olej opałowy)
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, powietrze odlotowe z procesu

Zdecentralizowane przetwarzanie bardzo złożonych projektów

W szczytowym momencie projektu, główny zespół VTU Engineering składał się z około 50 pracowników, cały zespół generalnego planowania z około 180 pracowników. W planowanie i realizację projektu zaangażowanych było ponad 100 firm, a wszystkie te działania koordynował VTU Engineering. VTU Engineering zajmuje się generalnym zarządzaniem projektami, inżynierią procesową i zgodnością z GMP. Pozostałymi kwestiami zajmują się sprawdzeni partnerzy, którzy już wcześniej byli ściśle zaangażowani w procedury zamówieniowe i umowne. W ciągu ostatnich piętnastu lat VTU rozwinęło ten rodzaj zdecentralizowanego zarządzania projektami w kilku własnych lokalizacjach, w połączeniu z lokalizacjami firm partnerskich, oraz stale go dostosowywało i doskonaliło. Przejrzyste kanały informacyjne, zorganizowane i efektywne zarządzanie spotkaniami, oprogramowanie komunikacyjne i najnowocześniejsze zarządzanie dokumentami umożliwiają kontrolowanie nawet tak złożonych projektów i skuteczne prowadzenie ich do sukcesu.

Wymiary projektu "Biotest Next Level":

 • Około 1000 urządzeń do inżynierii procesowej i jednostek pakietowych
 • 160 t konstrukcji stalowych i wsporników
 • 35 km rur, ok. 41 000 elementów rurowych i ok. 3000 armatury obsługiwane ręcznie (rurociągi podwieszone, tzn. trasy bez instalacji)
 • 241 Oceny Ryzyka i Innowacji

 

Budynek produkcyjny:

 • Wymiary: 60 x 100 m (boisko piłkarskie: 68 x 105 m) = 6.000 m²
 • Wysokość budynku: 32 m od górnej krawędzi terenu
 • Powierzchnia użytkowa brutto (GFA): 31 750 m² (= 4,5 boiska do piłki nożnej)
 • 28 jednostek wentylacyjnych o łącznej wydajności 600.000 m3 powietrza/godz.
 • ok. 40.000 m² kanałów wentylacyjnych i ok. 11.000 m rur wentylacyjnych

 

Centrum energetyczne:

 • Wymiary: 86 x 18 x 7,5 m
 • Powierzchnia użytkowa brutto (GFA): ok. 4.000 m²