Firma VTU Engineering otrzymała zlecenie na generalne planowanie nowego budynku firmy Roche Diagnostics w Rotkreuz (Szwajcaria).

Istotne były w tym przypadku działania mające na celu jak najszybsze oddanie do eksploatacji. Zakład Roche Diagnostics AG w Rotkreuz w szwajcarskim kantonie Zug jest jednym z wiodących na świecie ośrodków rozwoju i produkcji najnowocześniejszych instrumentów i systemów oprogramowania do diagnostyki in-vitro. Firma Roche buduje obecnie w Rotkreuz nowy zakład, w którym będą produkowane odczynniki, czujniki i instrumenty do systemów analizy gazów, elektrolitów i metabolitów we krwi. Obecnie produkcja systemów analitycznych odbywa się nadal w zakładzie Roche w Grazu, ale do końca 2013 zostanie przeniesiona do Rotkreuz.

 

VTU Engineering już od kilku lat pracuje jako partner inżynieryjny Roche Diagnostics w Grazu. Zajmował się również projektowaniem istniejącej instalacji. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i know-how w realizacji projektów, VTU stworzył najlepsze warunki transferu produktów, który był konieczny do przeniesienia rozwoju i produkcji. Przy budowie nowego zakładu w Rotkreuz firma VTU Engineering otrzymała od Roche zlecenie na generalne planowanie dotyczące odczynników. VTU zleciło partnerom w Szwajcarii wykonanie projektów architektonicznych, elektrycznych, COWiG i statyki. Oprócz ogólnego planowania, usługi VTU obejmują planowanie inżynierii procesowej instalacji procesowej, przygotowanie diagramów przepływu URS i R&I, planowanie EMSR i automatyzację oraz planowanie 3D z przygotowaniem izometrii. Ponadto VTU jest odpowiedzialny za obsługę głównych urządzeń, techniczne zarządzanie budową i rozruch.

 

Planowanie inżynierii procesowej zostało wykonane przez VTU Engineering przy użyciu oprogramowania ComosPT. Aktualizacja arkuszy danych i wykazów została znacznie uproszczona, ponieważ dla wszystkich dokumentów stosowany jest ten sam materiał danych. W celu zwiększenia wydajności i uproszczenia tworzenia opisów funkcji, system został zbudowany modułowo. W ten sposób poszczególne funkcje mogą być kopiowane do różnych jednostek. Dzięki temu znacznie zmniejszy się nakład pracy i podatność na błędy podczas projektowania, tworzenia opisu funkcji, programowania, testowania i uruchamiania, które dopiero przed nami. Oprócz ogólnego projektu planowania VTU Engineering zostało powierzone zarządzanie uruchomieniem całego projektu transferu. Odpowiedzialność obejmuje całościową koordynację uruchomienia, jak również przygotowanie harmonogramu uruchomienia wraz z jego koordynacją ze wszystkimi uczestnikami projektu, począwszy od trzech podprojektów: odczynników, czujników i przyrządów, poprzez produkcję i kwalifikację aż po wszystkie firmy wykonawcze.