Już w początkach VTU realizowaliśmy prawie wyłącznie projekty dotyczące biopaliwa, oczyszczania ścieków i ponownego wykorzystania odpadów przemysłowych. Ten trend utrzymuje się równolegle do dynamicznego rozwoju w naukach biologicznych - aż do obecnych kompetencji w zakresie recyklingu i wodoru.

 

Bardziej efektywna jest jednak rola VTU w przekształcaniu uznanych firm chemicznych i petrochemicznych w kierunku odpowiedzialnego zrównoważonego rozwoju. Zamykanie obiegów materiałowych, efektywność energetyczna, gazy i ścieki z procesów technologicznych, zagospodarowanie produktów ubocznych, redukcja CO2 i wiele innych zagadnień to problemy rozwiązywane z powodzeniem w wielu firmach. Dzięki kompetentnej analizie, doświadczeniu w zakresie sprawdzonych metod, wiedzy i umiejętnościom w zakresie procesów aż do opracowania nowych technologii, ale też mądremu zastosowaniu cyfryzacji wdrażamy projekty, które znacząco poprawiają bilans ekologiczny zakładów przemysłowych. Ponad 70% projektów realizowanych w dziedzinie chemii i petrochemii służy dążeniu do zrównoważonego działania.

 

VTU idzie jednak o krok do przodu: Dzięki zielonej inżynierii w każdym projekcie - niezależnie od branży i wielkości - są stale kontrolowane wpływ na środowisko, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Dzięki przeglądom zrównoważonego rozwoju, bilansom energii, CO2 i przepływu materiałów projekt jest regularnie w przejrzysty sposób badany pod kątem potencjałów optymalizacji a te pod kątem ewentualnego wdrożenia. W ten sposób powstają nie tylko ekologiczne i bezpieczne urządzenia, również ich bilans środowiskowy jest przejrzyście przedstawiony.

 

Oczywiście także VTU w swoim własnym postępowaniu jest zobowiązane do zrównoważonego rozwoju. Również nasze procesy wewnętrzne i operacyjne są stale audytowane i ulepszane. Tak więc VTU jest audytowana przez Ecovadis i sporządza coroczny raport CSR zgodnie ze standardami GRI.