Instalacje przemysłowe firmy VTU znajdują zastosowanie m.in. w dziedzinie oczyszczania produktów, ścieków, kondycjonowania rozpuszczalników czy zużytego powietrza procesowego, np.:

 

  • Izolowanie etanolu farmaceutycznego z zacieru fermentacyjnego
  • Zautomatyzowany odzysk rozpuszczalników
  • Destylacje wielostopniowe
  • Procesy ekstrakcji i reekstrakcji w produkcji i oczyszczaniu ścieków
  • Oczyszczanie spalin przy użyciu amoniaku z odzyskiem NH3 bez stosowania chemikaliów
  • Zoptymalizowane instalacje fotochemiczne do przeprowadzania reakcji powierzchniowych
  • Systemy do automatycznej produkcji roztworów wzorcowych z dokładną równowagą gazową (przemysł farmaceutyczny) 

 
Firma VTU posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kontraktów na dużą skalę. Wdrażamy w życie kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych klientów. 

Skontaktuj się z nami

[Translate to Polish:]

Christian Patterer

Business Development Manager
Kontakt

Markus Hegenbart

Business Development Germany South
Kontakt

Franziska Egidi

Business Development Germany Middle
Kontakt

Grazia Desantis

Business Development Italia
Kontakt

Hendrik Pantlen

Business Development Switzerland
Kontakt

Eduard Sarbu

Branch Manager Bucharest
Kontakt

Tomasz Feret

Branch Manager Warsaw
Kontakt