Nasza wiedza i doświadczenie zapewniają bezpieczeństwo!


Zasady i przepisy dotyczące bezpiecznego funkcjonowania zakładów chemicznych i farmaceutycznych coraz szybciej się zmieniają. Stan techniki w zakresie wyposażenia zakładów w urządzenia bezpieczeństwa poprawia się, ale również staje się coraz bardziej rygorystyczny z prawnego punktu widzenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu i uruchamianiu instalacji oraz licznym konsultacjom w zakresie bezpieczeństwa, do Państwa dyspozycji pozostają doświadczeni eksperci.
 

 

 • Tworzenie, testowanie i optymalizacja projektu koncepcyjnego w zakresie bezpieczeństwa
 • Doradztwo w zakresie tworzenia i aktualizacji procesów zarządzania zgodnie z dyrektywą Seveso III
 • Wdrażanie i moderowanie analiz ryzyka i bezpieczeństwa (HAZOP, HAZID, LOPA...)
 • Ocena ryzyka zgodnie z normą DIN EN IEC 61511
 • Planowanie, obliczanie, dokumentowanie i testowanie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z DIN EN IEC 61511 (SIL)
 • Przygotowanie dokumentów z zakresu zabezpieczania przed wybuchem i klasyfikacji stref Ex zgodnie z ATEX (1999/92/EG–ATEX 137) i krajowymi przepisami/normami
 • Koncepcja i projekt środków ochrony przeciwwybuchowej
 • Projektowanie zaworów bezpieczeństwa i systemów spustowych dla jedno- i dwufazowego nadciśnienia
 • Analiza zagrożeń zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE w oparciu o normę DIN EN ISO 12100
 • Przygotowanie i sporządzanie dokumentów zgodności zgodnie z dyrektywą maszynową i dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (certyfikacja CE)
 • Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa
 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa reakcji chemicznych
 • Badanie, ocena i określenie środków postępowania z substancjami niebezpiecznymi i reakcjami egzotermicznymi
 • Doradztwo lub przygotowanie koncepcji dot. składowania substancji niebezpiecznych
 • Tworzenie procedur operacyjnych
 • Analiza zagrożeń dla sprzętu roboczego (np. zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • Szkolenia

Skontaktuj się z nami

[Translate to Polish:]

Christian Patterer

Business Development Austria
Kontakt
[Translate to Polish:]

Markus Hegenbart

Business Development Germany South
Kontakt
[Translate to Polish:]

Franziska Egidi

Business Development Germany Middle
Kontakt

Grazia Desantis

Business Development Italia
Kontakt

Hendrik Pantlen

Business Development Switzerland
Kontakt

Eduard Sarbu

Branch Manager Bucharest
Kontakt

Tomasz Feret

Branch Manager Warsaw
Kontakt