Wszystkie realizacje związane z procesem budowlanym, od przygotowania placu budowy aż po odbiory końcowe, są planowane, koordynowane i kontrolowane pod względem bezpieczeństwa, jakości i kosztów.

 

Zespół zarządzania budową VTU organizuje i koordynuje wszystkie działania na placu budowy we wszystkich branżach aż do odbiorów końcowych oraz walidacji. Poprzez koordynacje międzybranżową zapewniamy bezproblemowy przebieg prac, umożliwiamy ich szybszy przebieg i redukujemy potencjalne sytuacje niebezpieczne.

 

Monitorujemy prace budowlane i montażowe, śledzimy postępy, a także sprawdzamy jakość wykonania. Dokumentacja budowy jest prowadzona przy użyciu nowoczesnych aplikacji cyfrowych takich jak elektroniczny dziennik budowy, aplikacje do dokumentacji usterek i śledzenia usterek.

 

  • Ogólne zarządzanie budową
  • Kierowanie robotami budowlanymi
  • Kontrola jakości
  • Nadzór nad pracami montażowymi
  • Koordynacja SiGe (zgodnie z przepisami obowiązującymi na placu budowy)
  • Zarządzanie EHS
  • Tworzenie harmonogramów i monitorowanie terminów
  • Szacowanie i kontrola kosztów

Skontaktuj się z nami

[Translate to Polish:]

Christian Patterer

Business Development Austria
Kontakt
[Translate to Polish:]

Markus Hegenbart

Business Development Germany South
Kontakt
[Translate to Polish:]

Franziska Egidi

Business Development Germany Middle
Kontakt

Grazia Desantis

Business Development Italia
Kontakt

Hendrik Pantlen

Business Development Switzerland
Kontakt

Eduard Sarbu

Branch Manager Bucharest
Kontakt

Tomasz Feret

Branch Manager Warsaw
Kontakt