Wszystkie realizacje związane z procesem budowlanym, od przygotowania placu budowy aż po odbiory końcowe, są planowane, koordynowane i kontrolowane pod względem bezpieczeństwa, jakości i kosztów.

 

Zespół zarządzania budową VTU organizuje i koordynuje wszystkie działania na placu budowy we wszystkich branżach aż do odbiorów końcowych oraz walidacji. Poprzez koordynacje międzybranżową zapewniamy bezproblemowy przebieg prac, umożliwiamy ich szybszy przebieg i redukujemy potencjalne sytuacje niebezpieczne.

 

Monitorujemy prace budowlane i montażowe, śledzimy postępy, a także sprawdzamy jakość wykonania. Dokumentacja budowy jest prowadzona przy użyciu nowoczesnych aplikacji cyfrowych takich jak elektroniczny dziennik budowy, aplikacje do dokumentacji usterek i śledzenia usterek.

 

  • Ogólne zarządzanie budową
  • Kierowanie robotami budowlanymi
  • Kontrola jakości
  • Nadzór nad pracami montażowymi
  • Koordynacja SiGe (zgodnie z przepisami obowiązującymi na placu budowy)
  • Zarządzanie EHS
  • Tworzenie harmonogramów i monitorowanie terminów
  • Szacowanie i kontrola kosztów

Skontaktuj się z nami

[Translate to Polish:]

Christian Patterer

Business Development Austria
Kontakt
[Translate to Polish:]

Markus Hegenbart

Business Development Germany
Kontakt

Grazia Desantis

Business Development Italia
Kontakt

Hendrik Pantlen

Business Development Switzerland
Kontakt

Eduard Sarbu

Branch Manager Bucharest
Kontakt

Tomasz Feret

Branch Manager
Kontakt