Robimy wszystko dla zapewnienia zgodności z GMP!

 

Wspieramy Państwa w opracowywaniu standardów, budowie instalacji produkcyjnych zgodnych z GMP oraz przy opracowywaniu procesów produkcyjnych.

 

GxP jest integralną częścią wszystkich naszych projektów dla branży farmaceutycznej i sektora nauk przyrodniczych. Doradzamy przy wprowadzaniu procesów zgodnych z GMP w zakresie inżynierii, produkcji, laboratorium, zapewnienia jakości i kontroli oraz towarzyszymy audytom klientów oraz audytom krajowych i międzynarodowych organów. Nasi inżynierowie ds. zgodności są zawsze na bieżąco z najnowszą technologią i na życzenie klienta wspierają go od studium wykonalności do gotowej instalacji.

 

Z pomocą zintegrowanej strategii Commissioning and Qualification (iC&Q) zapewniamy, że wszystkie wymagania klienta są od samego początku uwzględniane w projekcie w wymaganej jakości. Od samego początku projektu planujemy działania z uwzględnieniem efektów synergii mając zawsze na względzie uruchomienie i kwalifikację. Zatem przy pomocy naszego innowacyjnego oprogramowania do zarządzania ryzykiem "REXS" (www.rexs.at) zrealizować projekt możliwie najefektywniej pod względem ekonomicznym i czasowym.

 

Powtarzanie testów należy do przeszłości - łączenie uruchomienia z kwalifikacją to dzień dzisiejszy! VTU Engineering wspiera Państwa od samego początku. Tworzymy koncepcje kwalifikacji i walidacji, moderujemy analizy ryzyka, planujemy i przeprowadzamy uruchomienie i kwalifikację, tworzymy niezbędne SOP i wspieramy Państwa w walidacji procesów, metod analitycznych i systemów komputerowych. 


Dbamy o zgodność z GMP - w całym cyklu życia produktu - wystarczy wybrać z naszego portfolio:
 

  • Planowanie i rozwój indywidualnej strategii kwalifikacji dostosowane do indywidualnych potrzeb
  • Koordynację i zarządzanie projektami ich kwalifikacją i walidacją
  • Przygotowanie dokumentów kwalifikacyjnych i walidacyjnych / planów głównych
  • Przeprowadzenie DQ/IQ/OQ/PQ dla mediów i urządzeń procesowych, jednostek opakowaniowych, COTS i sprzętu laboratoryjnego, linii napełniających, pomieszczeń czystych i HVAC, obiektów i obszarów magazynowych z kontrolowaną temperaturą, urządzeń medycznych, systemów automatyki i systemów komputerowych (CSV).
  • Doradztwo GxP dotyczące obszarów technicznych i farmaceutycznych zgodnie z ICH Q8, Q9, Q10
  • Przygotowanie farmaceutycznych systemów QM, SOP i specyficznych dla danego zakładu przepisów GMP
  • Szkolenia dla pracowników w środowisku GxP
  • Wsparcie przy audytach wewnętrznych, krajowych i międzynarodowych
  • Planowanie i doradztwo dla aptek szpitalnych
  • Walidację metod, procesów produkcyjnych, środków czyszczących i sanityzujących, transport produktów lub półproduktów zgodny z GMP

 

Nasze doświadczenie w zakresie projektowania instalacji, charakterystyki procesu i zgodności z GMP uzupełniają się wzajemnie i tworzą optymalne, całościowe rozwiązanie dla projektu inwestycyjnego GMP!

Skontaktuj się z nami

Thomas Viertel

Managing Director Life Sciences of VTU Group
Kontakt
[Translate to Polish:]

Markus Hegenbart

Business Development Germany
Kontakt

Grazia Desantis

Business Development Italia
Kontakt

Hendrik Pantlen

Business Development Switzerland
Kontakt

Eduard Sarbu

Branch Manager Bucharest
Kontakt

Tomasz Feret

Branch Manager
Kontakt