Oznacza to myślenie długofalowe oraz ścisłą politykę rozwoju i zdobywania wiedzy. Wynikiem tych działań są trwałe korzyści ekonomiczne, odporność przedsiębiorstwa i duże bezpieczeństwo zatrudnienia dla pracowników. W wewnętrznych procesach firmy, jak i w projektach planistycznych uwzględniamy ekologiczny aspekt zrównoważonego rozwoju. Kierujemy się wysokimi standardami w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju takimi jak Ecovadis czy GRI.

 

Największą możliwość wywarcia wpływu mamy w projektach zewnętrznych, w których wspólnie z klientami z branży przemysłowej projektujemy instalacje procesowe, w których zużycie energii i zasobów jest jak najmniejsze i stosowane są innowacyjne technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Osiągamy te cele poprzez ciągłe szkolenia i rozwój, zarówno wiedzy teoretycznej, jak i poprzez praktyczne doświadczenie z nowymi technologiami. Nasza grupa ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju zajmuje się na przykład zieloną chemią i środkami oszczędzania energii we wszystkich dziedzinach przemysłu.

 

Jednocześnie intensyfikujemy działania związane z innowacyjnymi projektami, np. dotyczącymi wykorzystania wodoru jako nośnika energii, recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych czy odzyskiwania rozpuszczalników z odpadów. W ten sposób działamy zgodnie z zasadami zielonej chemii, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki i nie tylko. Takie działanie podczas modernizacji instalacji lub planowania nowych inwestycji przynosi środowisku trwałe korzyści i tym samym jest korzystne dla naszych klientów.

 

Tworzymy dla Ciebie prawdziwie zrównoważone rozwiązania!

 

Download: Code of Conduct

 

Sustainability Report 2021

 

Download: SUSTAINABILITY REPORT

Download: Sustainability Facts & Figures

 

Sustainability Report 2020

 

Download: SUSTAINABILITY REPORT 

Download: Sustainability Facts & Figures 

 

Kontakt:

Daniel Sandholzer

Head of Corporate EHS & Sustainability

+43 732 77 64 22

sustainability@vtu.com